Outdoor Coaching - Petra Laktišová, PCC

Príroda ponúka obrovské množstvo zdrojov pre náš osobnostný rast. Pomáham klientom tieto zdroje zužitkovať na ich ceste k spokojnému a udržateľnému životu. S dôverou a rešpektom k Vašej jedinečnosti.

Čo je to Outdoor Coaching?

Predstavte si, že vediete zmysluplný rozhovor o Vás, o Vašom živote, túžbach a cieľoch a Váš zrak sa pritom rozhliada po širokých otvorených priestoroch, kochá sa dychberúcimi výhľadmi, cítite vôňu trávy alebo lesa, cítite ako Vám veje vánok vo vlasoch a mäkkú pôdu pod nohami.

Príroda nám poskytuje inšpiráciu a pomáha meniť perspektívu na veci, ktorými žijeme, vidieť ich z iného uhla pohľadu a nachádzať riešenia a cesty, o ktorých sme predtým nepremýšľali.

V dnešnom komplexnom a rýchlom svete, plnom tlakov a vysokých očakávaní, je náročné nájsť si čas na využitie všetkých núkajúcich sa možností, zároveň pri tom dosahovať maximálny výkon a byť ešte k tomu šťastný. Koučing v prírode vytvára pre Vás čas a priestor na Vaše zamyslenie, získanie inej perspektívy a na prístup k Vašej vnútornej múdrosti. Tým Vám umožňuje učiť sa, rozvíjať sa a napĺňať Váš potenciál.

Program je určený pre ženy aj mužov, ktorí:

Čo môže byť Vaším cieľom v rámci Outdoor Coachingu:

Ako Outdoor Coaching prebieha?

Najprv ma trochu spoznajte:

Ponúkam Vám možnosť bezplatného 30-minútového online stretnutia, v rámci ktorého sa môžete pýtať, čo Vás o Outdoorkoučingu a mojom koučovacom prístupe zaujíma a môžete si zároveň overiť „chémiu“ medzi nami, nakoľko Váš pocit, že ja ako kouč som pre Vás zaujímavý a dôveryhodný partner, je kľúčovým prvkom pre úspech našej spolupráce.

Kde sa Outdoor Coaching odohráva:

Dohodneme si čas a vhodnú lokalitu pre naše prvé stretnutie (ďalšie stretnutia môžu prebiehať na rovnakom mieste, alebo zakaždým na inom zaujímavom mieste). Koučing prebieha v rámci Bratislavy a jej blízkeho okolia. Môžu to byť parky, lesy, kopce, nábrežia, vodné plochy. Príklady lokalít nájdete nižšie.

Štruktúra programu:

Hĺbkové zmeny v našich životoch vyžadujú čas a priestor na uvedomenia a prácu s nimi. Preto ponúkam Outdoor koučing ako ucelený program, pozostávajúci buď z 3 alebo 6 stretnutí (v závislosti od konkrétnej témy klienta a času potrebného na jej preskúmanie a dosiahnutie želaného výsledku). Stretnutia máme buď 1x týždenne alebo 1x za dva týždne, zvyčajne v rovnakom čase.

1 stretnutie trvá cca 60-90 minút (v prípade dohodnutia dlhšej trasy sa môže predĺžiť, pričom súčasťou dohody môže byť aj účtovanie príplatku za čas presahujúci 2 hodiny za jedno stretnutie).

Čo sa týka priebehu stretnutí, môj prístup je flexibilný a prispôsobujem ho typu klienta, jeho aktuálnej situácii a potrebám. Vždy tak, aby bol naplnený zámer a cieľ klienta.

Na prvom stretnutí si dohodneme pravidlá a podmienky našej spolupráce tak, aby Vám prinášala maximálny úžitok. Stanovíme si cieľ, ktorý chcete na konci našej spolupráce dosiahnuť a tomu prispôsobíme plán stretnutí. Na každom stretnutí budeme monitorovať, ako sa Vám darí pri napĺňaní krokov, ktoré ste si naplánovali, aké nové uvedomenia ste získali pri ich realizácii a aký to má vplyv na stanovený cieľ a na Váš život ako taký.

Ak s tým budete súhlasiť, po každom stretnutí dostanete odo mňa emailom prehľadne spísaný dohodnutý plán a iné dôležité myšlienky a uvedomenia, ktoré boli obsahom nášho stretnutia. Tento plán budeme počas celej našej spolupráce upravovať a dopĺňať tak, aby ste mali počas našej spolupráce ale aj po jej skončení k dispozícii výsledky svojej práce na sebe a mohli sa k nim vracať a čerpať z nich aj neskôr na Vašej ďalšej ceste životom.

Základné princípy mojej práce počas stretnutí:

Koľko stojí Outdoor Coaching:

Balíček 3 stretnutí

390 EUR

Balíček 6 stretnutí

660 EUR

*Po prvom stretnutí sa môžete rozhodnúť nepokračovať v balíčku. Cena za jedno stretnutie je v takomto prípade 150 eur.

Aké benefity má koučing v outdoor prostredí?

Rôzne vedecké štúdie potvrdili, že pobyt v prírode má množstvo pozitívnych účinkov na naše fyzické aj duševné zdravie.

♠ Už 20-30 minút strávených v prírode pomáha znižovať stres, ktorému sme v našej kultúre vystavení vo veľkom;

♠ Slnečné žiarenie a čerstvý vzduch pomáhajú zlepšovať našu náladu a celkové naše vnútorné prežívanie;

♠ Pobyt vonku znižuje symptómy úzkosti a depresie;

♠ Príroda pomáha upokojiť a energeticky dobiť našu myseľ;

♠ Pohyb vonku pomáha uvoľniť endorfíny, vďaka ktorým sa zvyšuje naša nálada a cítime sa omladení fyzicky aj mentálne.

Prečo ja osobne milujem Outdoor Coaching:

♠  v prírode nachádzam množstvo prvkov, ktoré ma inšpirujú k silným otázkam pre klienta, vďaka ktorým klient získava hlboké uvedomenia;

♠ klienti sú v prírode zväčša pokojnejší, čo vytvára lepší priestor na to, aby sa pozreli na svoj život z nadhľadu a nachádzali vďaka tomu inú perspektívu a nové nápady;

♠ ja sama si chodím do prírody pre pokoj v duši a pre svoje silné odpovede, ktoré ma posúvajú vpred;

♠ vďaka pohybu v prírode s klientom si aj ja udržiavam fyzickú a mentálnu kondíciu;

Lokality

Outdoorkoučing ponúkam v rámci Bratislavy a jej blízkeho okolia, podľa dohody s klientom. Príklady lokalít, kde koučujem: